Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych gości do
wypoczynku w PRZYLESIU oraz do zapoznania się z

REGULAMINEM KWATER PRYWATNYCH PRZYLESIE

1.  Goście korzystający z usług kwater proszeni i zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.

2.  Niezwłocznie po przyjeździe klienci kwater dokonują meldunku. W celu ustalenia tożsamości, klient okazuje dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności Dz.U.z 2001 nr 87 poz.960).

3.  Pokoje rezerwowane są z wyprzedzeniem i wpłatą 50% ustalonej kwoty.

4.  Reszta należności za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, prosimy bardzo o dotrzymanie tego terminu.

5.  W przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku, nie dokonujemy zwrotów wpłaconej kwoty.

6.  W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 12.00 w dniu wyjazdu.

7.  Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokojach mienie klientów.

8.  W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 (23.00) - 6.00.

9.  Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Postój samochodu jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie obszar jest ogrodzony i zamykany w godzinach ciszy nocnej.

10.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kluczy) i obciążony jest kosztami naprawy.

11.  Ze względu na wymagania przeciwpożarowe oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie można używać grzałek, grzejników, urządzeń gazowych i elektrycznych nie będących stałym wyposażeniem pokoju (nie dotyczy ładowarek).

12.  W obiekcie zabronione jest:
•  zakłócanie spokoju np. odtwarzanie bardzo głośnej muzyki,
•  zapraszanie gości nie będących klientami Przylesia, (dla bezpieczeństwa innych gości – można za zgodą właścicieli)
 palenia tytoniu w całym domu,
•  zachowania powszechnie uznawane za nieprzyzwoite

13.  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
•  będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających
•  które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

Właściciele mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady tego regulaminu

14.  Osoby palące tytoń w pokoju będą zobowiązane do uiszczenia opłat za pranie wszelkich rzeczy przesiąkniętych tytoniem oraz za doby uniemożliwiające wynajęcie pokoju w czasie, w którym nastąpi dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.

Regulamin kwater prywatnych Przylesie okazuje się w drodze czynności meldunkowych, wyłożony jest też w każdym pokoju oraz widoczny jest na stronie internetowej.

 

Obsługa techniczna, projekt i wykonanie: lodnet.pl